Dernein Faaliyet Alan覺

Dernek, Ertugrul Gazi Caddesindeki, uyeleri aras覺nda is怬birligi ve ortak c怬覺karlar dogrultusunda yurt ic怬inde ve yurt d覺s怬覺nda faaliyet gosterir.